Пропустить команды ленты
Пропустить до основного контента
Каникулы 2019/2020 учебного года
I каникулы:  с 21  по 27 октября 2019 г.;
II каникулы: с 23 декабря 2019 г. по 5 января 2020 г.;
III каникулы: с 24 февраля  по 1 марта 2020 г.;
IV каникулы: с 20 апреля  по 26 апреля 2020 г.;
V каникулы: с 10 июня  по 31 августа 2020 г..
 
Окончание триместров и полугодий в 2019/2020 учебном году:
1 триместр - 22.11.2019
2 триместр - 21.02.2020
3 триместр - 09.06.2020
1 полугодие - 17.01.2020
2 полугодие- 09.06.2020
 
Hinnete väljapanemise tähtajad:
Esimene trimester
29.11.2018
Teine trimester
14.03.2019
Kolmas trimester
05.06.2019
1.poolaasta
Loodusõpetus 3.kl
Inimeseõpetus 3.kl
Kunst 3.kl
Tööõpetus 3.kl
Kunst 4.kl
Käsitöö ja tehnoloogiaõpetus 4.kl
Ajalugu 5.kl
Muusika 5.kl
Matemaatika (valik) 5.kl
Ühiskonnaõpetus, 6.kl
Muusika, 6.kl
Geograafia, 7,kl
Muusika. 7.kl
Kunst, 7.kl
Eesti keel teise keelena (valik)
Inimeseõpetus 8.kl
Muusika 8.kl
Kunst 8.kl
Muusika 9.kl
18.01.2019
1.poolaasta, kunst 5.kl
2.poolaasta ja aasta, kunst 5.kl
05.11.2018
18.01.2019
1.poolaasta, inimeseõpetus 6.kl
2.poolaasta ja aasta, inimeseõpetus 6.kl
05.11.2018
18.01.2019
1.poolaasta, bioloogia 7.kl
2.poolaasta ja aasta, bioloogia 7.kl
05.11.2018
18.01.2019
1.poolaasta,  käsitöö ja tehnoloogiaõpetus 9.kl
2.poolaasta ja aasta, käsitöö ja tehnoloogiaõpetus 9.kl
05.11.2018
18.01.2019
1.poolaasta, inimeseõpetus 5.kl
2.poolaasta ja aasta, inimeseõpetus 5.kl
25.03.2019
05.06.2019
1.poolaasta, kunst 6.kl
2.poolaasta ja aasta, kunst 6.kl
25.03.2019
05.06.2019
1.poolaasta, inimeseõpetus 7.kl
2.poolaasta ja aasta, inimeseõpetus 7.kl
25.03.2019
05.06.2019
1.poolaasta, inimeseõpetus 8.kl
2.poolaasta ja aasta, inimeseõpetus 8.kl
25.03.2019
05.06.2019
1.poolaasta, kunst 9.kl
2.poolaasta ja aasta, inimeseõpetus 9.kl
22.03.2019
28.05.2019