Jäta lindikäsud vahele
Põhisisu juurde

 
Kooli 1.klassi vastuvõtmiseks vajalikud dokumendid:
1.    Taotlus
2.    Koolivalmiduskaart (Koolieelse lasteasutuse seadus § 16 (5))
3.    Sisseastuja isiku tõendav dokument
4.    Vanema isiku tõendav dokument
5.    Ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist
6.    Sisseastuja foto 3 x 4
Kooli  vastuvõtmiseks vajalikud dokumendid:
1.  Taotlus

2.  Sisseastuja isiku tõendav dokument
3.  Vanema isiku tõendav dokument
4.  Ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega; direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus
5.  Ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist
6.  Sisseastuja foto 3 x 4