Jäta lindikäsud vahele
Põhisisu juurde
Kiviõli Vene Kooli  tunniplaan  2017/2018. õa  alates 22.01.2018
 
 
1.A
Ruum
1.B
Ruum
2.A
Ruum
3.A
Ruum
E
s
m
a
s
p
1
Kehaline kasvatus
104C
Matemaatika
304B
Muusika
304B
Inglise keel
404A/403A
2
Matemaatika
307B
Vene keel
304B
Vene keel
304B
Matemaatika
303B
3
Vene keel
307B
Tööõpetus
303B
Vene keel
304B
Vene keel
303B
4
Muusika
307B
Loodusõpetus
304B
Kunst
304B
Loodusõpetus
303B
5
 
 
 
 
Male
304B
Kunst
303B
6
 
 
 
 
 
 
Kl.juhataja tund
303B
T
e
i
s
i
1
Kehaline kasvatus
104C
Vene keel
304B
Matemaatika
304B
Inglise keel
404A/403A
2
Vene keel
307B
Eesti keel
304B
Eesti keel
304B
Kehaline kasvatus
104C
3
Eesti keel
307B
Kunst
304B
Vene keel
304B
Vene keel
303B
4
Matemaatika
307B
Kunst
304B
Inimeseõpetus
304B
Matemaatika
303B
5
 
 
Kl.juhataja tund
304B
Kehaline kasvatus
104C
Muusika
303C
K
o
l
m
a
1
Vene keel
307B
Matemaatika
304B
Vene keel
304B
Matemaatika
303B
2
Vene keel
307B
Vene keel
304B
Matemaatika
304B
Vene keel
303B
3
Matemaatika
307B
Vene keel
304B
Loodusõpetus
304B
Eesti keel
302A/401А
4
Tööõpetus
307B
Muusika
304B
Muusika
304B
Kehaline kasvatus
104C
5
 
 
 
 
 
 
Muusika
303B
N
e
l
j
a
p
1
Eesti keel
307B
Kehaline kasvatus
104C
Vene keel
304B
Inimeseõpetus
303B
2
Vene keel
307B
Eesti keel
304B
Eesti keel
304B
Vene keel
303B
3
Vene keel
307B
Vene keel
304B
Matemaatika
304B
Vene keel
303B
4
Muusika
301B
Vene keel
304B
Vene keel
304B
Kehaline kasvatus
104C
5
Kl.juhataja tund
307B
 
 
Kl.juhataja tund
304B
Tööõpetus
303B
6
 
 
 
 
 
 
Eesti keel
302A/401А
R
e
e
d
e
1
Vene keel
307B
Matemaatika
304B
Tööõpetus
304B
Vene keel
303B
2
Loodusõpetus
307B
Vene keel
304B
Tööõpetus
304B
Inglise keel
404A/403A
3
Kunst
3047
Muusika
304B
Eesti keel
304B
Matemaatika
303B
4
Kunst
304B
Kehaline kasvatus
104C
Kehaline kasvatus
KIK
Tööõpetus
303B
5
 
 
 
 
Kehaline kasvatus
KIK
 
 
 
 
4.A
Ruum
5.A
Ruum
5.B
Ruum
E
s
m
a
s
p
1
Vene keel II/Matemaatika I
305A/408A
Vene keel
303A
Vene keel
306A
2
Kehalina kasvatus
104C
Eesti keel
301A/401A/301A
Eesti keel
301A/401A/301A
3
Inglise keel
404A/403A
Kehalina kasvatus
104C
Matemaatika
408A
4
Tehnoloogia/ kodundus
109A/112A
Loodusõpetus
201A
Kehalina kasvatus
104C
5
Eesti keel
301A/401A
Matemaatika
407A
Kunst
307A
6
Kl. juhataja tund
110A
 
 
Kunst
307A
T
e
i
s
i
p
1
Vene keel II/Matemaatika I
305A/408A
Muusika
203В
Loodusõpetus
201A
2
Vene keel II/Kunst I
305A/307A
Matemaatika
407A
Matemaatika
408A
3
Vene keel I/Matemaatika II
305A/408A
Kehalina kasvatus
104C
Vene keel
306A
4
Vene keel I/Matemaatika II
305A/408A
Inglise keel
402A/404A/ 403A
Inglise keel
402A/404A/ 403A
5
Eesti keel
301A/401A
Vene keel
303A
Ajalugu
206A
6
 
 
Eesti keel
301A/401A/301A
Eesti keel
301A/401A/301A
K
o
l
m
a
p
1
Eesti keel
301A/401A
Vene keel
303A
Muusika
203В
2
Muusika
203B
Eesti keel
301A/401A/301A
Eesti keel
301A/401A/301A
3
Kehalina kasvatus
104C
Inglise keel
402A/404A/ 403A
Inglise keel
402A/404A/ 403A
4
Inglise keel
404A/403A
Matemaatika
407A
Matemaatika
408A
5
Loodusõpetus
110A
Kunst
307A
Kehalina kasvatus
104C
6
 
 
Kunst
307A
Vene keel
306A
N
e
l
j
a
p
1
Muusika
203B
Matemaatika
407A
Matemaatika
408A
2
Vene keel I/Matemaatika II
305A/408A
Kehalina kasvatus
104C
Tehnoloogia/kodundus
109A/112A
3
Vene keel II/Matemaatika I
305A/408A
Ajalugu
206A
Tehnoloogia /kodundus
109A/112A
4
Loodusõpetus
110A
Vene keel
303A
Vene keel
306A
5
Vene keel I/Kunst II
305A/307A
Eesti keel
301A/401A/301A
Eesti keel
301A/401A/301A
6
 
 
 
 
 
 
R
e
e
d
e
1
Vene keel II/Matemaatika I
305A/408A
Matemaatika
407A
Kehalina kasvatus
104C
2
Kehalina kasvatus
104C
Loodusõpetus
201A
Matemaatika
408A
3
Vene keel I/Matemaatika II
305A/408A
Inglise keel
402A/404A/ 403A
Inglise keel
402A/404A/ 403A
4
Inglise keel
404A/403A
Vene keel
303A
Vene keel
306A
5
Eesti keel
301A/401A
Tehnoloogia/kodundus
109A/112A
Loodusõpetus
201A
6
 
 
Tehnoloogia/kodundus
109A/112A
Kl. juhataja tund
306A
7
 
 
Kl. juhataja tund
402A
 
 
 
 
6.A
Ruum
6.B
Ruum
7.A
Ruum
7.B
Ruum
E
s
m
a
s
p
1
Eesti keel
302A/301А
Eesti keel
302A/301А
Ajalugu
206A
Kunst
307A
2
Inimeseõpetus
201A
Matemaatika
406A
Muusika
203В
Muusika
203В
3
Matemaatika
407A
Loodusõpetus
201A
Eesti keel
302A/401А
Eesti keel
302A/401А
4
Inglise keel
402A/404A
Inglise keel
402A/404A
Vene keel
306A
Matemaatika
407A
5
Vene keel
303A
Kehaline kasvatus
104C
Matemaatika
406A
Vene keel
306A
6
Kehaline kasvatus
104C
Vene keel
306A
Tehnoloogia
109A/112A
Kodundus, 1.rühm
109A
7
 
 
 
 
Tehnoloogia
109A/112A
Kodundus, 1.rühm
109A
T
e
i
s
i
p
1
Matemaatika
407A
Vene keel
306A
Eesti keel
302A/401А
Eesti keel
302A/401А
2
Vene keel
303A
Ajalugu
206A
Matemaatika
406A
Inimeseõpetus
110A
3
Inglise keel
402A/404A
Inglise keel
402A/404A
Geograafia
201A
Ajalugu
206A
4
Eesti keel
302A/301А
Eesti keel
302A/301А
Ajalugu
206A
Geograafia
201A
5
Loodusõpetus
201A
Matemaatika
406A
Vene keel
306A
Matemaatika
407A
6
Inimeseõpetus
201A
Inimeseõpetus
201A
Inglise keel
402A/403A
Inglise keel
402A/403A
7
Kl.juh. tund
407А
 
 
 
 
Kl.juh. tund
109А
K
o
l
m
a
p
1
Kehaline kasvatus
104C
Tehnoloogia
109A/112A
Matemaatika
406A
Matemaatika
407A
2
Vene keel
303A
Tehnoloogia
109A/112A
Inglise keel
402A/403A
Inglise keel
402A/403A
3
Tehnoloogia
109A/112A
Matemaatika
406A
Vene keel
306A
Inimeseõpetus
110A
4
Tehnoloogia
109A/112A
Ühiskonnaõpetus
206А
Inimeseõpetus
110A
Vene keel
306A
5
Matemaatika
407A
Vene keel
306A
Eesti keel
302A/401А
Eesti keel
302A/401А
6
Loodusõpetus
201A
Kehaline kasvatus
104C
Arvutiõpetus
204A
Tehnoloogia/kodun 2.rühm
109A/112A
7
Eesti keel
302A/301А
Eesti keel
302A/301А
Kl.juh. tund
206А
Tehnoloogia/kodun 2.rühm
109A/112A
N
e
l
j
a
p
1
Eesti keel
302A/301А
Eesti keel
302A/301А
Inglise keel
402A/403A
Inglise keel
402A/403A
2
Inglise keel
402A/404A
Inglise keel
402A/404A
Vene keel
306A
Ajalugu
206A
3
Matemaatika
407A
Loodusõpetus
201A
Eesti keel
302A/401А
Eesti keel
302A/401А
4
Ajalugu
206A
Matemaatika
406A
Kunst
307A
Matemaatika
407A
5
Vene keel
303A
Ajalugu
206A
Matemaatika
406A
Vene keel
306A
6
Loodusõpetus
201A
Vene keel
306A
Kehaline kasvatus
104C
Kehaline kasv
104C
7
 
 
Kl.juh. tund
201А
 
 
Arvutiõpetus
204A
R
e
e
d
e
1
Muusika
203В
Muusika
203В
Loodusõpetus
304A
Loodusõpetus
304A
2
Ajalugu
206A
Matemaatika
406A
Loodusõpetus
304A
Loodusõpetus
304A
3
Vene keel
303A
Loodusõpetus
201A
Matemaatika
406A
Vene keel
306A
4
Matemaatika
407A
Inimeseõpetus
201A
Eesti keel
302A/401А
Eesti keel
302A/401А
5
Ühiskonnaõpetus
206А
Vene keel
306A
Inimeseõpetus
110A
Matemaatika
407A
6
 
 
 
 
Kehaline kasvatus
104C
Kehaline kasv
104C
 
 
 
8.A
Ruum
8.B
Ruum
9.A
Ruum
9.B
Ruum
E
s
m
a
s
p
ä
e
v
0
 
 
 
 
Informaatika, 1.r.
203A
 
 
1
Matemaatika
407А
Matemaatika
406А
Informaatika, 1.r.
203A
Muusika
203В
2
Tehnoloogia
109A/112A
Vene keel
305A
Inglise keel
402A/403A/404A
Inglise keel
402A/403A/404A
3
Tehnoloogia
109A/112A
Bioloogia
110A
Matemaatika
406А
Vene keel
303A
4
Eesti keel
301A/401А/302A
Eesti keel
301A/401А/302A
Matemaatika
406А
Keemia
405A
5
Ajalugu
206A
Geograafia
201A
Keemia
405A
Füüsika
304A
6
Vene keel
303A
Ajalugu
206A
Geograafia
201A
Matemaatika
407А
7
Kehaline kasv
104C
Kehaline kasv(p)
104C
Informaatika, 2.r.
203A
Informaatika, 2.r.
203A
8
 
 
 
 
Informaatika, 2.r.
203A
Informaatika, 2.r.
203A
T
e
i
s
i
p
1
Loovtöö alused
204A
Bioloogia
110A
Matemaatika
406А
Kunst
307A
2
Muusika
203В
Loovtöö alused
204A
Füüsika
304A
Geograafia
201A
3
Vene keel
303A
Kunst
307A
Eesti keel
301A/302А
Eesti keel
301A/302А
4
Füüsika
304A
Matemaatika
406А
Bioloogia
110A
Matemaatika
407А
5
Inglise keel
402A/403A/404A
Inglise keel
402A/403A/404A
Vene keel
305A
Keemia
405A
6
Keemia
405A
Vene keel
305A
Ajalugu
206A
Kehaline kasv
104C
7
Kl. juh tund
303A
 
 
Informaatika, 3.r.
203A
Informaatika, 3.r.
203A
8
 
 
 
 
Informaatika, 3.r.
203A
Informaatika, 3.r.
203A
K
o
l
m
a
p
1
Inglise keel
402A/403A/404A
Inglise keel
402A/403A/404A
Geograafia
201A
Ajalugu
206A
2
Matemaatika
407А
Matemaatika
406А
Kehaline kasv
104C
Bioloogia
110A
3
Vene keel
303A
Füüsika
304A
Ajalugu
206A
Matemaatika
407А
4
Geograafia
201A
Füüsika
304A
Eesti keel
301A/302А
Eesti keel
301A/302А
5
Füüsika
304A
Inimeseõpetus
201A
Ühiskonnaõpetus
206A
Vene keel
303A
6
Eesti keel
301A/401А/302A
Eesti keel
301A/401А/302A
Bioloogia
110A
Ühiskonnaõpetus
206A
7
Kehaline kasv(p)
104C
Kehaline kasv
104C
Vene keel
305A
Geograafia
201A
8
 
 
Kl. juh tund
305A
 
 
 
 
N
e
l
j
a
p
1
Bioloogia
110A
Vene keel
305A
Kunst
307A
Kunst
307A
2
Geograafia
201A
Muusika
203В
Füüsika
304A
Bioloogia
110A
3
Inglise keel
402A/403A/404A
Inglise keel
402A/403A/404A
Matemaatika
406А
Füüsika
304A
4
Eesti keel
301A/401А/302A
Eesti keel
301A/401А/302A
Inglise keel
402A/403A/404A
Inglise keel
402A/403A/404A
5
Matemaatika
407А
Geograafia
201A
Keemia
405A
Kehaline kasv
104C
6
Kunst
307A
Keemia
405A
Vene keel
305A
Vene keel
303A
7
Kehaline kasv(t)
104C
Kehaline kasv(t)
104C
Eesti keel
301A/302А
Eesti keel
301A/302А
8
 
 
 
 
Kl. juh tund
302A
 
 
R
e
e
d
e
1
Ajalugu
206A
Matemaatika
406А
Eesti keel
301A/302А
Eesti keel
301A/302А
2
Eesti keel
301A/401А/302A
Eesti keel
301A/401А/302A
Muusika
203В
Matemaatika
407А
3
Matemaatika
407А
Tehnoloogia
109A/112A
Kehaline kasv
104C
Ajalugu
206A
4
Keemia
405A
Tehnoloogia
109A/112A
Vene keel
305A
Ühiskonnaõpetus
206A
5
Vene keel
303A
Vene keel
305A
Inglise keel
402A/403A/404A
Inglise keel
402A/403A/404A
6
Inimeseõpetus
201A
Keemia
405A
Ühiskonnaõpetus
206A
Vene keel
303A
7
Bioloogia
110A
Ajalugu
206A
Kunst
307A
Kl. juh tund
403A