Jäta lindikäsud vahele
Põhisisu juurde

Kiviõli Vene Kooli tunniplaan 2018/2019. õa alates 21.01.2019

 

 
1.A
Ruum
2.A
Ruum
2.B
Ruum
3.A
Ruum
4.A
Ruum
E
s
m
a
s
p
1
Vene keel
303B
Matemaatika
307B
Kehaline kasv.
104C
Muusika
304B
Inglise keel
403A/404A
2
Matemaatika
303B
Vene keel
307B
Vene keel
302B
Vene keel
304B
Vene keel
303A
3
Loodusõpetus
303B
Vene keel
307B
Matemaatika
302B
Matemaatika
304B
Matemaatika
406A
4
Kunst
303B
Muusika
307B
Eesti keel
302B
Eesti keel
401A/301A
Kehalina kasvatus
104C
5
Kl.juhataja tund
303B
Eesti keel
307B
 
 
Kl.juhataja tund
304B
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T
e
i
s
i
p
1
Kehaline kasv.
104C
Vene keel
307B
Vene keel
302B
Inglise keel
402A/403А
Eesti keel
401A/302A
2
Vene keel
303B
Vene keel
307B
Vene keel
302B
Matemaatika
304B
Muusika
203В
3
Vene keel
303B
Matemaatika
307B
Loodusõpetus
302B
Vene keel
304B
Vene keel
303A
4
Muusika
303B
Inimeseõpetus
307B
Eesti keel
302B
Vene keel
304B
Loodusõpetus
201A
5
 
 
Kehaline kasv.
104C
 
 
Kunst
304B
Matemaatika
406A
6
 
 
 
 
 
 
Kehaline kasv.
104C
Kl. juhataja tund
401A
K
o
l
m
a
p
1
Eesti keel
303B
Eesti keel
307B
Matemaatika
302B
Vene keel
304B
Muusika
203В
2
Matemaatika
303B
Loodusõpetus
307B
Vene keel
302B
Matemaatika
304B
Eesti keel
401A/302A
3
Vene keel
303B
Vene keel
307B
Tööõpetus
302B
Loodusõpetus
304B
Matemaatika
406A
4
Tööõpetus
303B
Tööõpetus
307B
Eesti keel
302B
Muusika
304B
Vene keel
303A
5
 
 
Tööõpetus
307B
Tööõpetus
302B
Kunst
304B
Kehaline kasv.
104C
6
 
 
 
 
Kl.juhataja tund
302B
 
 
 
 
N
e
l
j
a
p
1
Matemaatika
303B
Matemaatika
307B
Matemaatika
302B
Eesti keel
304B
Loodusõpetus
201A
2
Eesti keel
303B
Eesti keel
307B
Vene keel
302B
Vene keel
304B
Inglise keel
403A/404A
3
Vene keel
303B
Muusika
307B
Inimeseõpetus
302B
Matemaatika
304B
Eesti keel
401A/302A
4
Kunst
303B
Kunst
307B
Kunst
302B
Inglise keel
402A/403А
Vene keel
303A
5
 
 
Kl.juhataja tund
307B
Muusika
302B
 
 
Matemaatika
406A
6
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunst
307A
R
e
e
d
e
1
Vene keel
303B
Vene keel
307B
Vene keel
302B
Vene keel
303B
Kehalina kasvatus
104C
2
Vene keel
303B
Male
307B
Male
302B
Inglise keel
402A/403А
Tehnoloogia/kodundus
109A/112A
3
Muusika
303B
Kehaline kasv.
307B
Muusika
302B
Inimeseõpetus
3034
Eesti keel
401A/302A
4
Kehaline kasv.
104C
Ujumine
K1K
Kehaline kasv.
KIK
Tööõpetus
304B
Vene keel
303A
5
 
 
 
 
Ujumine
KIK
Kehaline kasv.
KIK
Inglise keel
403A/404A
6
 
 
 
 
 
 
Kehaline kasv.
KIK
 
 

 

 

 
5.A
Ruum
6.A
Ruum
6.B
Ruum
7.A
Ruum
E
s
m
a
s
p
ä
e
v
1
Matemaatika II/
Vene keel I
406A/305A
Vene keel
303A
Tehnoloogia
109A/112A
Eesti keel
301A/302А
2
Matemaatika I/
Vene keel II
406A/305A
Loodusõpetus
201A
Tehnoloogia
109A/112A
Muusika
203В
3
Inglise keel
402A/403A/404A
Eesti keel
301A/401А/302A
Eesti keel
301A/401А/302A
Ajalugu
206A
4
Kunst I/
Tehnoloogia II/
Kodundus II
307A/109A/112A
Ühiskonnaõpetus
206A
Matemaatika
406A
Matemaatika
407A
5
Kunst I/
Tehnoloogia II/
Kodundus II
307A/109A/112A
Matemaatika
406A
Ühiskonnaõpetus
206A
Vene keel
303A
6
Eesti keel
401A/301A
Kehaline kasv.
104C
Vene keel
306A
Kl.juh. tund
407A
7
 
 
 
 
Kl.juh. tund
306A
 
 
T
e
i
s
i
p
ä
e
v
1
Matemaatika I/
Vene keel II
406A/305A
Vene keel
303A
Muusika
203В
Loodusõpetus
304A
2
Matemaatika II/
Vene keel I
406A/305A
Inglise keel
402A/403А/404A
Inglise keel
402A/403А/404A
Loodusõpetus
304A
3
Matemaatika II/
Vene keel I
406A/305A
Eesti keel
301A/401А/302A
Eesti keel
301A/401А/302A
Matemaatika
407A
4
Eesti keel
401A/301A
Matemaatika
406A
Kehaline kasv.
104C
Kunst
307A
5
Kunst II/
Tehnoloogia I/
Kodundus I
307A/109A/112A
Inimeseõpetus
201A
Vene keel
306A
Vene keel
303A
6
Kunst II/
Tehnoloogia I/
Kodundus I
307A/109A/112A
Inimeseõpetus
201A
Matemaatika
406A
Eesti keel
301A/302А
7
 
 
 
 
 
 
 
 
K
o
l
m
a
p
ä
e
v
1
Loodusõpetus
110A
Inglise keel
402A/403А/404A
Inglise keel
402A/403А/404A
Ajalugu
206A
2
Inglise keel
402A/403A/404A
Ajalugu
206A
Matemaatika
406A
Geograafia
201A
3
Kehalina kasvatus
104C
Loodusõpetus
201A
Ajalugu
206A
Inglise keel
402A/403А/404A
4
Eesti keel
401A/301A
Matemaatika
406A
Loodusõpetus
201A
Kehaline kasv.
104C
5
Ajalugu
206A
Vene keel
303A
Vene keel
306A
Matemaatika
407A
6
Matemaatika I/
Vene keel II
406A/305A
Eesti keel
301A/401А/302A
Eesti keel
301A/401А/302A
Vene keel
303A
7
 
 
 
 
 
 
Eesti keel
301A/302А
N
e
l
j
a
p
ä
e
v
1
Inglise keel
402A/403A/404A
Matemaatika
406A
Kehaline kasv.
104C
Arvutiõpetus
204A
2
Matemaatika II/
Vene keel I
406A/305A
Muusika
203В
Inimeseõpetus
201A
Vene keel
303A
3
Matemaatika I/
Vene keel II
406A/305A
Tehnoloogia
109A/112A
Inimeseõpetus
201A
Inglise keel
402A/403А/404A
4
Kehalina kasvatus
104C
Tehnoloogia
109A/112A
Loodusõpetus
201A
Bioloogia
110A
5
Loodusõpetus
110A
Vene keel
303A
Vene keel
306A
Kehaline kasv.
104C
6
Kl. juhataja tund
110A
Kehaline kasv.
104C
Matemaatika
406A
Matemaatika
407A
7
 
 
 
 
 
 
Eesti keel
301A/302А
R
e
e
d
e
1
Muusika
203В
Eesti keel
301A/401А/302A
Eesti keel
301A/401А/302A
Bioloogia
110A
2
Kehalina kasvatus
104C
Vene keel
303A
Matemaatika
406A
Matemaatika
407A
3
Matemaatika I/
Vene keel II
406A/305A
Ajalugu
206A
Vene keel
306A
Inglise keel
402A/403А/404A
4
Matemaatika II/
Vene keel I
406A/305A
Inglise keel
402A/403А/404A
Inglise keel
402A/403А/404A
Eesti keel
301A/302А
5
Eesti keel
401A/301A
Matemaatika
406A
Loodusõpetus
201A
Tehnoloogia
109A/112A
6
 
 
Loodusõpetus
201A
Ajalugu
206A
Tehnoloogia
109A/112A
7
 
 
Kl.juh. tund
402A
 
 
 
 

 

 

 
7.B
Ruum
8.A
Ruum
9.A
Ruum
9.B
Ruum
E
s
m
a
s
p
ä
e
v
0
 
 
 
 
 
 
Informaatika,
I rühm
203A
1
Eesti keel
301A/302А
Ajalugu
206A
Muusika
203В
Informaatika,
I rühm
203A
2
Matemaatika
407A
Kehaline kasv.
104C
Eesti keel
301A/302А/401A
Eesti keel
301A/302А/401A
3
Vene keel
306A
Bioloogia
110A
Matemaatika
407А
Kehaline kasv.
104C
4
Geograafia
201A
Inglise keel
402A/403А
Vene keel
303A
Bioloogia
110A
5
Bioloogia
110A
Matemaatika I/
Vene keel II
407A/306А
Kehaline kasv.
104C
Geograafia
201A
6
Kl.juh. tund
201A
Tehnoloogia I/
Kodundus I
109A/112A
Ajalugu
206A
Keemia
405A
7
 
 
Tehnoloogia I/
Kodundus I
109A/112A
Keemia
405A
Informaatika,
II rühm
203A
8
 
 
 
 
 
 
Informaatika,
II rühm
203A
T
e
i
s
i
p
ä
1
Loodusõpetus
304A
Loovtöö alused
204A
Matemaatika
407А
Ajalugu
206A
2
Loodusõpetus
304A
Eesti keel
401A/302А
Matemaatika
407А
Kehaline kasv.
104C
3
Kehaline kasv
104C
Geograafia
201A
Ühiskonnaõpetus
206A
Füüsika
304A
4
Ajalugu
206A
Matemaatika II/
Vene keel I
407A/306А
Inglise keel
402A/403A/404A
Inglise keel
402A/403A/404A
5
Matemaatika
407A
Inglise keel
402A/403А
Eesti keel
301A/302А/401A
Eesti keel
301A/302А/401A
6
Eesti keel
301A/302А
Matemaatika I/
Vene keel II
407A/306А
Vene keel
303A
Vene keel
305A
7
 
 
Kl. juh tund
109A
Kl. juh tund
303A
 
 
K
o
l
m
a
p
ä
e
1
Kehaline kasv
104C
Matemaatika II/
Vene keel I
407A/306А
Tehnoloogia/
Kodundus
109A/112A
Geograafia
201A
2
Vene keel
306A
Muusika
203В
Tehnoloogia/
Kodundus
109A/112A
Matemaatika
407А
3
Inglise keel
402A/403А/404A
Eesti keel
401A/302А
Füüsika
304A
Matemaatika
407А
4
Tehnoloogia
109A/112A
Matemaatika I/
Vene keel II
407A/306А
Inglise keel
402A/403A/404A
Inglise keel
402A/403A/404A
5
Tehnoloogia
109A/112A
Geograafia
201A
Eesti keel
301A/302А/401A
Eesti keel
301A/302А/401A
6
Matemaatika
407A
Tehnoloogia II/
Kodundus II
109A/112A
Ühiskonnaõpetus
206A
Bioloogia
110A
7
Eesti keel
301A/302А
Tehnoloogia II/
Kodundus II
109A/112A
Informaatika
203A
Vene keel
305A
8
 
 
 
 
Informaatika
203A
Kl. juh tund
305A
N
e
l
j
a
p
ä
1
Muusika
203В
Füüsika
304A
Vene keel
303A
Matemaatika
407А
2
Arvutiõpetus
204A
Füüsika
304A
Ajalugu
206A
Keemia
405A
3
Inglise keel
402A/403А/404A
Matemaatika II/
Vene keel I
407A/306А
Bioloogia
110A
Füüsika
304A
4
Ajalugu
206A
Eesti keel
401A/302А
Matemaatika
407А
Vene keel
305A
5
Matemaatika
407A
Ajalugu
206A
Eesti keel
301A/302А/401A
Eesti keel
301A/302А/401A
6
Vene keel
306A
Kunst
307A
Geograafia
201A
Ühiskonnaõpetus
206A
7
Eesti keel
301A/302А
Keemia
405A
Kehaline kasv.
104C
Ajalugu
206A
R
e
e
d
e
1
Kunst
307A
Inglise keel
402A/403А
Geograafia
201A
Matemaatika
407А
2
Vene keel
306A
Eesti keel
401A/302А
Füüsika
304A
Muusika
203В
3
Inglise keel
402A/403А/404A
Kehaline kasv.
104C
Keemia
405A
Tehnoloogia/
kodundus
109A/112A
4
Eesti keel
301A/302А
Matemaatika II/
Vene keel I
407A/306А
Bioloogia
110A
Tehnoloogia/
kodundus
109A/112A
5
Matemaatika
407A
Keemia
405A
Vene keel
303A
Vene keel
305A
6
Bioloogia
110A
Matemaatika I/
Vene keel II
407A/306А
Inglise keel
402A/403A/404A
Inglise keel
402A/403A/404A
7
 
 
Bioloogia
110A
 
 
Ühiskonnaõpetus
206A