Jäta lindikäsud vahele
Põhisisu juurde
Kiviõli Vene Kooli  tunniplaan  2017/2018. õa  alates 04.09.2017
 
1.A
Ruum
1.B
Ruum
2.A
Ruum
3.A
Ruum
E
s
m
a
s
p
1
Kehaline kasvatus
104C
Vene keel
304B
Muusika
304B
Vene keel
303B
2
Matemaatika
307B
Vene keel
304B
Vene keel
304B
Kehaline kasvatus
104C
3
Vene keel
307B
Loodusõpetus
304B
Vene keel
304B
Matemaatika
303B
4
Muusika
307B
Eesti keel
304B
Kunst
304B
Inglise keel
404A/403A
5
 
 
 
 
Eesti keel
304B
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
T
e
i
s
i
p
1
Vene keel
307B
Matemaatika
304B
Matemaatika
304B
Eesti keel
302A/401А
2
Vene keel
307B
Vene keel
304B
Eesti keel
304B
Inglise keel
404A/403A
3
Matemaatika
307B
Kunst
304B
Vene keel
304B
Matemaatika
303B
4
Tööõpetus
307B
Kunst
304B
Inimeseõpetus
№304B
Vene keel
303B
5
Kl.juhataja tund
307B
Kl.juhataja tund
304B
Kehaline kasvatus
104C
Muusika
303C
6
 
 
 
 
 
 
 
 
K
o
l
m
a
p
1
Matemaatika
307B
Eesti keel
304B
Vene keel
304B
Matemaatika
303B
2
Vene keel
307B
Matemaatika
304B
Matemaatika
304B
Kehaline kasvatus
104C
3
Vene keel
307B
Vene keel
304B
Eesti keel
304B
Vene keel
303B
4
Eesti keel
307B
Tööõpetus
303B
Loodusõpetus
304B
Kunst
303B
5
 
 
 
 
 
 
Inglise keel
404A/403A
6
 
 
 
 
 
 
 
 
N
e
l
j
a
p
ä
1
Vene keel
307B
Kehaline kasvatus
104C
Vene keel
304B
Inimeseõpetus
303B
2
Loodusõpetus
307B
Matemaatika
304B
Matemaatika
304B
Vene keel
303B
3
Kunst
3047
Vene keel
304B
Vene keel
304B
Eesti keel
302A/401А
4
Kunst
304B
Muusika
304B
Muusika
304B
Matemaatika
303B
5
 
 
 
 
Kl.juhataja tund
304B
Muusika
303B
6
 
 
 
 
 
 
Kunst
303B
7
 
 
 
 
 
 
Kl.juhataja tund
303B
R
e
e
d
e
1
Kehaline kasvatus
104C
Vene keel
304B
Tööõpetus
304B
Loodusõpetus
303B
2
Vene keel
307B
Vene keel
304B
Tööõpetus
304B
Vene keel
303B
3
Eesti keel
307B
Muusika
304B
Male
304B
Vene keel
303B
4
Muusika
301B
Kehaline kasvatus
104C
Kehaline kasvatus
KIK
Tööõpetus
303B
5
 
 
 
 
Kehaline kasvatus
KIK
Kehaline kasvatus
104C
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.A
Ruum
5.A
Ruum
5.B
Ruum
E
s
m
a
s
p
ä
1
Loodusõpetus
110A
Ajalugu
206A
Muusika
203В
2
Vene keelII/MatemaatikaI
305A /408A
Eesti keel
301A/401A/301A
Eesti keel
301A/401A/301A
3
Kehalina kasvatus
104C
Vene keel
303A
Vene keel
306A
4
Eesti keel
301A /401A
Inimeseõpetus
303B
Matemaatika
408A
5
Kl. juhataja tund
110A
Inimeseõpetus
303B
Kehalina kasvatus
104C
6
 
 
Matemaatika
407A
 
 
7
 
 
 
 
 
 
T
e
i
s
i
p
ä
1
Vene keelII/MatemaatikaI
305A /408A
Inglise keel
402A/404A/ 403A
Inglise keel
402A/404A/ 403A
2
Muusika
203B
Matemaatika
407A
Matemaatika
408A
3
Vene keelI/MatemaatikaII
305A /408A
Kehalina kasvatus
104C
Vene keel
306A
4
Vene keelI/MatemaatikaII
305A /408A
Loodusõpetus
201A
Kehalina kasvatus
104C
5
Inglise keel
404A / 403A
Eesti keel
301A/401A/301A
Eesti keel
301A/401A/301A
6
Vene keelII/Kunst I
305 A/ 307A
Vene keel
303A
 
 
7
 
 
Kl. juhataja tund
402A
 
 
 
K
o
l
m
a
p
1
Eesti keel
301A /401A
Inglise keel
402A/404A/ 403A
Inglise keel
402A/404A/ 403A
2
Loodusõpetus
110A
Eesti keel
301A/401A/301A
Eesti keel
301A/401A/301A
3
Kehalina kasvatus
104C
Vene keel
303A
Matemaatika
408A
4
Inglise keel
404A / 403A
Matemaatika
407A
Vene keel
306A
5
Tehnoloogia/kodundus
109A/112A
Kehalina kasvatus
104C
Inimeseõpetus
303B
6
 
 
 
 
Inimeseõpetus
303B
7
 
 
 
 
 
 
 
N
e
l
j
a
p
1
Vene keelI/MatemaatikaII
305A /408A
Matemaatika
407A
Loodusõpetus
201A
2
Muusika
203B
Loodusõpetus
201A
Matemaatika
408A
3
Vene keelII/MatemaatikaI
305A /408A
Inglise keel
402A/404A/ 403A
Inglise keel
402A/404A/ 403A
4
Eesti keel
301A /401A
Vene keel
303A
Kehalina kasvatus
104C
5
Vene keelI/KunstII
305 A/ 307A
Kehalina kasvatus
104C
Vene keel
306A
6
 
 
Eesti keel
301A/401A/301A
Eesti keel
301A/401A/301A
7
 
 
 
 
 
 
R
e
e
d
e
1
Vene keelII/MatemaatikaI
305A /408A
Matemaatika
407A
Tehnoloogia/ kodundus
109A/112A
2
Vene keelI/MatemaatikaII
305A /408A
Muusika
 203В
Tehnoloogia / kodundus
109A/112A
3
Kehalina kasvatus
104C
Vene keel
303A
Matemaatika
408A
4
Inglise keel
404A / 403A
Tehnoloogia/kodundus
109A/112A
Loodusõpetus
201A
5
Eesti keel
301A /401A
Tehnoloogia/kodundus
109A/112A
Ajalugu
206A
6
 
 
 
 
Vene keel
306A
7
 
 
 
 
Kl. juhataja tund
306A
 
 
6.A
Ruum
6.B
Ruum
7.A
Ruum
7.B
Ruum
E
s
m
a
s
p
ä
1
Eesti keel
302A/301А
Eesti keel
302A/301А
Tehnoloogia
109A/112A
-
 
2
Matemaatika
407A
Matemaatika
406A
Tehnoloogia
109A/112A
-
 
3
Inglise keel
402A/404A
Inglise keel
402A/404A
Eesti keel
302A/401А
Eesti keel
302A/401А
4
Vene keel
303A
Vene keel
306A
Matemaatika
406A
Matemaatika
407A
5
Kunst
307A
Loodusõpetus
201A
Vene keel
306A
Kunst
307A
6
Kunst
307A
Kehaline kasvatus
104C
Bioloogia
110A
Tehnoloogia
109A/112A
7
 
 
 
 
 
 
Tehnoloogia
109A/112A
T
e
i
s
i
p
ä
1
Vene keel
303A
Matemaatika
406A
Arvutiõpetus
204A
Vene keel
306A
2
Loodusõpetus
201A
Vene keel
306A
Kehaline kasvatus
104C
Ajalugu
206A
3
Inglise keel
402A/404A
Inglise keel
402A/404A
Eesti keel
302A/401А
Eesti keel
302A/401А
4
Matemaatika
407A
Ajalugu
206A
Kunst
307A
Bioloogia
110A
5
Tehnoloogia
109A/112A
Loodusõpetus
201A
Matemaatika
406A
Matemaatika
407A
6
Tehnoloogia
109A/112A
Kehaline kasvatus
104C
Vene keel
306A
Arvutiõpetus
204A
7
 
 
 
 
 
 
Kl.juh. tund
109А
K
o
l
m
a
p
ä
1
Kehaline kasvatus
104C
Vene keel
306A
Muusika
203В
Muusika
203В
2
Loodusõpetus
201A
Matemaatika
406A
Inglise keel
402A/403A
Inglise keel
402A/403A
3
Ajalugu
206A
Tehnoloogia
109A/112A
Matemaatika
406A
Matemaatika
407A
4
Vene keel
303A
Tehnoloogia
109A/112A
Geograafia
201A
Kehaline kasv
104C
5
Matemaatika
407A
Loodusõpetus
201A
Ajalugu
206A
Vene keel
306A
6
Eesti keel
302A/301А
Eesti keel
302A/301А
Vene keel
306A
Ajalugu
206A
7
 
 
Kl.juh. tund
201А
Eesti keel
302A/401А
Eesti keel
302A/401А
N
e
l
j
a
p
1
Eesti keel
302A/301А
Eesti keel
302A/301А
Inglise keel
402A/403A
Inglise keel
402A/403A
2
Kehaline kasvatus
104C
Ajalugu
206A
Eesti keel
302A/401А
Eesti keel
302A/401А
3
Loodusõpetus
201A
Vene keel
306A
Ajalugu
206A
Kehaline kasv
104C
4
Matemaatika
407A
Matemaatika
406A
Vene keel
306A
Geograafia
201A
5
Vene keel
303A
Ühiskonnaõpetus
206А
Matemaatika
406A
Matemaatika
407A
6
Ühiskonnaõpetus
206А
Kunst
307A
Kehaline kasvatus
104C
Vene keel
306A
7
Kl.juh. tund
407А
Kunst
307A
Kl.juh. tund
206А
Bioloogia
110A
R
e
e
d
e
1
Muusika
203В
Muusika
203В
Loodusõpetus
304A
Loodusõpetus
304A
2
Matemaatika
407A
Matemaatika
406A
Loodusõpetus
304A
Loodusõpetus
304A
3
Eesti keel
302A/301А
Eesti keel
302A/301А
Matemaatika
406A
Matemaatika
407A
4
Ajalugu
206A
Vene keel
306A
Eesti keel
302A/401А
Eesti keel
302A/401А
5
Inglise keel
402A/404A
Inglise keel
402A/404A
Bioloogia
110A
Vene keel
306A
6
Vene keel
303A
 
 
Inglise keel
402A/403A
Inglise keel
402A/403A
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.A
Ruum
8.B
Ruum
9.A
Ruum
9.B
Ruum
E
s
m
a
s
p
ä
e
1
Matemaatika
407А
Vene keel
305A
Inglise keel
402A/403A/404A
Inglise keel
402A/403A/404A
2
Inglise keel
402A/403A/404A
Inglise keel
402A/403A/404A
Keemia
405A
Muusika
203В
3
Keemia
405A
Tehnoloogia
109A/112A
Matemaatika
406А
Ajalugu
206A
4
Ajalugu
206A
Tehnoloogia
109A/112A
Kehaline kasv
104C
Geograafia
201A
5
Loovtöö alused
204A
Matemaatika
406А
Ajalugu
206A
Matemaatika
407А
6
Vene keel
303A
Loovtöö alused
204A
Geograafia
201A
Ühiskonnaõpetus
206A
7
Kehaline kasv
104C
Kehaline kas(p)
104C
Informaatika
203A
Kl. juh tund
403A
8
 
 
 
 
Informaatika
203A
 
 
T
e
i
s
i
p
ä
e
1
Füüsika
304A
Muusika
203В
Kehaline kasv
104C
Geograafia
201A
2
Kunst
307A
Füüsika
304A
Vene keel
305A
Keemia
405A
3
Matemaatika
407А
Matemaatika
406А
Füüsika
304A
Vene keel
303A
4
Eesti keel
301A/401А/302A
Eesti keel
301A/401А/302A
Matemaatika
406А
Füüsika
304A
5
Vene keel
303A
Vene keel
305A
Ühiskonnaõpetus
206A
Bioloogia
110A
6
Geograafia
201A
Ajalugu
206A
Eesti keel
301A/302А
Eesti keel
301A/302А
7
Kl. juh tund
303A
Inimeseõpetus
201A
 
 
Informaatika
203A
8
 
 
 
 
 
 
Informaatika
203A
K
o
l
m
a
p
ä
e
1
Inimeseõpetus
201A
Bioloogia
110A
Matemaatika
406А
Matemaatika
407А
2
Matemaatika
407А
Kunst
307A
Muusika
203В
Ajalugu
206A
3
Füüsika
304A
Keemia
405A
Inglise keel
402A/403A/404A
Inglise keel
402A/403A/404A
4
Bioloogia
110A
Füüsika
304A
Eesti keel
301A/302А
Eesti keel
301A/302А
5
Eesti keel
301A/401А/302A
Eesti keel
301A/401А/302A
Keemia
405A
Vene keel
303A
6
Vene keel
303A
Geograafia
 201A
Bioloogia
110A
Kehaline kasv
104C
7
Kehaline kas(p)
104C
Kehaline kasv
104C
Vene keel
305A
 
 
8
 
 
Kl. juh tund
305A
 
 
 
 
N
e
l
j
a
p
ä
e
1
Muusika
203В
Bioloogia
110A
Matemaatika
406А
Ühiskonnaõpetus
206A
2
Inglise keel
402A/403A/404A
Inglise keel
402A/403A/404A
Vene keel
305A
Füüsika
304A
3
Tehnoloogia
109A/112A
Matemaatika
406А
Füüsika
304A
Matemaatika
407А
4
Tehnoloogia
109A/112A
Ajalugu
206A
Inglise keel
402A/403A/404A
Inglise keel
402A/403A/404A
5
Eesti keel
301A/401А/302A
Eesti keel
301A/401А/302A
Tehnoloogia
109A/112A
Keemia
405A
6
Geograafia
201A
Vene keel
305A
Tehnoloogia
109A/112A
Vene keel
303A
7
Kehaline kas (t)
104C
Kehaline kas(t)
104C
Eesti keel
301A/302А
Eesti keel
301A/302А
8
 
 
 
 
Kl. juh tund
302A
 
 
R
e
e
d
e
1
Keemia
405A
Matemaatika
406А
Eesti keel
301A/302А
Eesti keel
301A/302А
2
Eesti keel
301A/401А/302A
Eesti keel
301A/401А/302A
Bioloogia
110A
Kehaline kasv
104C
3
Inglise keel
402A/403A/404A
Inglise keel
402A/403A/404A
Ajalugu
206A
Bioloogia
110A
4
Matemaatika
407А
Keemia
405A
Vene keel
305A
Vene keel
303A
5
Vene keel
303A
Vene keel
305A
Geograafia
201A
Matemaatika
407А
6
Bioloogia
110A
Geograafia
201A
Ühiskonnaõpetus
206A
Tehnoloogia
109A/112A
7
Ajalugu
206A
 
 
 
 
Tehnoloogia
109A/112A