Jäta lindikäsud vahele
Põhisisu juurde
5.png3.png8.png9.png7.png
Projekt „Homne Vabatahtlik: Värviline atmosfäär Kiviõli Vene Gümnaasiumis- õpilaste nägemuse järgi” toimub Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta raames ja projekti rahastab Euroopa Komisjon.
Projekti kestvus: 24. august – 30. oktoober 2011.
Projekti nimi on „Värviline atmosfäär Kiviõli Vene Gümnaasiumis- õpilaste nägemuse järgi“. Projekti eesmärgiks on pakkuda noortele võimaluse luua kodukoolis nende nägemuse kohaselt hubane, värviline ja soe atmosfäär, teostades seintel värvimis- ja joonistustööd. Alleesmärkideks on:
· Nii projektis osalevate kui ka nooremate õpilaste teadlikuse tõstmine oma kooli jaoks vabatahtliku töö tegemise osas.
· Noorte praktiliste oskuste arendamine.
Sügisvaheaaja jooksul viivad õpilasesinduse liikmed (vabatahtlikkuse põhimõttel) läbi hulga parandustöid kooli töömehe, kuntsiõpetaja ja huvijuhi kaasabil. Idee pärineb noortelt endilt ning ka objektid, mida värvima või joonistustega kaunistama hakatakse on noorte endi poolt valitud. Ajurünnaku meetodil pakutud objektidest, valisid noored järgmised:
1. Õpilasesinduse ja tunnivälise töö ruumi seinte värvimine ning loodustemaatiliste joonistuste tegemine.
2. Poiste ja tüdrukute riietusruumide koridori värvimine. Erinevad sporditemaatilised joonistused seintele. Uute stetentide ülespanek.
3. Spordisaali seinale värava joonistamine.
4. Peakoridori seinale pildi joonistamine kunstiõpetaja toel.
Projekti tulemuseks on noorte kodukooli atmosfäär muudatud paremaks ja koolipere jaoks meeldivamaks. Lisaks tekib spordisaalis võimalus ( seinale joonistatud värava näol) uue huvitava mängu läbiviimiseks. Projekt võimaldab omandada uusi praktilisi oskuseid ning ka teadmiseid vabatahtliku tegevuse osas. Lisaks oskavad noored oma loodut paremini hoida. Teisi noori teavitatakse projekti tegevustest projekti käigus koostatud filmi abil.
Projekti eelarve
Projekti eelarve on 358,50 EUR.
SSCW poolt taotlev summa on 287,00 EUR, mis on 80,1% eelarvest.
Noored on projektivõimalustest väga huvitatud ning inspireeritud. Noorte motivatsioon oma kooli jaoks vabatahtlikku tööd teha on väga suur. Selline lähenemine kasvatab noorte huvi ka edaspidise vabatahtliku tegevuse osas. Noortel oli palju ideid, mida kooli jaoks teha. Ajurünnaku meetodil koostati nimekiri, millest valiti prioriteetsemad objektid.
Väga oluline anda noortele võimalus teha tööd ja luua ilu, muutes seeläbi kooli atmosfääri neile armsamaks. Lisaks omandavad noored vajalikke praktilis oskuseid. Projekti tegevused on kasulikud ka kooli jaoks, kujundades noorte jaoks meeldivamat atmosfääri ning kasvatades neid ümbruskonda rohkem hoidma ja väärtustama. Lisaks tingib projekti vajaduse ka see, et kool pole veel täies mahus remonditud ning projekt parandab ka kooli füüsilist keskkonda. Seega on kasusaajate ringiks kogu kooli õpilaskond ja personal.
Nooremate jaoks on õpilasesinduse liikmed suureks eeskujuks. Seeläbi tagab projekt ka posituuvseid muudatusi käitmusies ka nooremate õpilaste seas. Loodetavasti lihtsustab projekt seeläbi ka korrapidajate ja õpetajate tööd, sest noored tahavad oma kooli rohkem hoida.