Jäta lindikäsud vahele
Põhisisu juurde

Tere tulemast Kiviõli Vene Kooli kodulehele!

school2.jpg
 
 

 Uudised

 
Kehatekst

Venekeelse põhikoolina töötav Kiviõli Vene Kool
otsib oma uuenevasse meeskonda 2018/19. õppeaastast

  • Põhikooli reaal – ja loodusainete õpetajat (füüsika, keemia, matemaatika) - 1 ametikoht,
Nõutav:
o    eesti keele valdamine vähemalt tasemele B2,
o    vastavus õpetaja ametikohale vastavalt HTM-i määrusele nr 30, § 3, 22. augustist 2013.
Kasuks tulevad  õpilasi motiveerida aitavad lisaoskused
 
  • eripedagoogi - 0,5 ametikohta.
Nõutav:
o    kutse ja/või erialase kõrghariduse olemasolu
o    eesti keele valdamine suhtlustasandil
Kasuks tuleb eelnev töökogemus
Avaldus, CV palume saata hiljemalt 30. aprilliks aadressil info@kvg.ee.
 
Lisainfo: 33 74984, 5340 9035 või info@kvg.ee

 

 

Lugupeetud vanemad!
Seoses külmema ilma saabumisega pöördume teie tähelepanu õigusaktile nr36 §9 (Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele) vastu võetud 27.03.2001:

1.      Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuulekiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.
2.      Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
2.1  miinus 20 °C ja madalam 1.-6.klassis;
2.2  miinus 25 °C ja madalam 7.-9.klassis. 
3.      Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
3.1  1.-6.klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 °C;
3.2  7.-9.klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 °C
3.3  mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s
4.      Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Riigi ilmateenistuse veebilehel http://www.ilmateenistus.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.​

 

 
tree.jpg

 
Kiviõli Vene Kool
(koolitusluba nr. 3807 HTM)
Reg. nr. 75009036
Adress: Pargi 9, Kiviõli 43122 Eesti
Tlf.: 372 335 7359
Kodulehekülg: http://www.kvg.ee
e-mail: info@kvg.ee