Jäta lindikäsud vahele
Põhisisu juurde
Kiviõli Vene Gümnaasiumi ajalugu.
 
Kiviõli Vene Kool on teinud läbi palju erinevaid muutusi nii asukohas vormis kui sisus.
Alguseks loeme 1927.a  23. oktoobri vene emigrantide initsiatiivil tööd alustanud venekeelset erakooli tänase linna haldusterritooriumil.  Kooli  finantseeris põlevkivitööstus – „Romanovski Rudnik  Eesti Kivi-oli A.Ü.“.
Esimesel õppeaastal oli koolis kolm klassi - 1, 2 ja 4 klassid liitklassina.
Kool arenes ja kasvas ning hiljem toimus seal õppetöö ka eesti ning poola keeltes.
Nii täitub käeoleval aastal märkimist vääriv 90 aastat venekeelse hariduse andmise algusest meie linnas. Kiviõli vene Kool on sellele tähtpäevale pühendanud terve rea erinevaid üritus. Kõik kulmineerub  kontsertaktustega 20. kuni 24. oktoobril 2017. 
 
1.png2.png
3.png4.png

Voldik - 90. kooliaastapäevaks „Et mäletaks“​
Voldik - Kiviõli Vene Kooli 90. kooliaastapäevaks​

Kiviõli Vene Gümnaasium kronoloogiline tabel.

000.jpg