Jäta lindikäsud vahele
Põhisisu juurde
 
KIVIÕLI VENE KOOL, 2017/2018
2018/2019
õppenõukogud
 1. 04.12.2018
 2. 04.01.2019
 3. 05.03.2019
 4. 28.05.2019 (1.osa)
 5. 05.06.2019 (2.osa)
 6. 19.06.2019
 7. 27.08.2019
 
2017/2018 õppeaasta  korralised  õppenõukogud
 1. 24.10.2017
 2. 03.01.2018
 3. 27.02.2018
 4. 28.03.2018
 5. 28.05.2018 (1.osa), 06.06.2018 (2.osa)
 6. 18.06.2018
 7. 28.08.2018
 
PÄEVAKORRAD :
ÕPN nr 1, 24.10.2017
1. 1. õppeveerandi tulemustest
2. Muud küsimused
 
ÕPN nr 2, 03.01.2018
1. 2. õppeveerandi  tulemustest
2. Muud küsimused
 
ÕPN nr3, 27.02.2018
1. Hindamine Kiviõli Vene Koolis 2017/2018.õa
2. Uuele  õpilasele  määramine
3. IÕK - de määramine
4. Muud küsimused
 
ÕPN nr 4, 28.03.2018
1. 3. veerandi tulemustest
2. Muud küsimused
 
ÕPN nr 5 (1.osa) 28.05.2018

1. 9.klassi eksamitele lubamine

ÕPN nr 5 (2.osa) 06.06.2018
1. 4.veerandi tulemustest
2. Järgmise klassi üleviimine; klassikursuse kordamine; täiendava õppetöö määramine
3. Õpilaste tunnustamine
4. Muud küsimused
 
ÕPN nr 6, 18.06.2018
1. Täiendava õppetöö tulemustest
2. Põhikooli lõpetamine, põhikooli lõputunnistuse väljaandmine, õpilaste tunnustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel
3. Muud küsimused
 
ÕPN nr 7, 28.08.2018
1. Täiendava õppetöö tulemustest
2.  Kokkuvõte õppeaasta tulemustest - ÜTP täitmise kokkuvõte
3. 2018/2019. õa eesmärkide kinnitamine
4. 2018/2019. õa üldtööplaani kinnitamine
5. Muud küsimused