Jäta lindikäsud vahele
Põhisisu juurde
2019/2020. õa Koolivaheajad
 
I vaheaeg: 21.- 27.oktoober 2019;
II vaheaeg: 23.detsember 2019 - 5.jaanuar 2020;
III vaheaeg: 24.veebruar – 1.märts 2020;
IV vaheaeg: 20.aprill – 26.aprill 2020;
V vaheaeg: 10.juuni -31.august 2020.
  
Trimestrite ja poolaastate ajad koolis 2019/2020 õppeaastal:
1.trimestri lõpp- 22.11.2019
2.trimestri lõpp- 21.02.2020
3.trimestri lõpp- 09.06.2020
1.poolaasta lõpp- 25.01.2020
2.poolaasta lõpp- 09.06.2020
1.poolaasta lõpp – 9.klassi käsitöö ja kodundus ning tehnoloogiaõpetus; 6.klassi kunst; 7.klassi bioloogia - 08.11.2019
2.poolaasta lõpp- 9.klassi käsitöö ja kodundus ning tehnoloogiaõpetus; 6.klassi kunst; 7.klassi bioloogia – 25.01.2020
1.poolaasta lõpp- 9.klassi kunst; 5.klassi kunst; 7.klassi inimeseõpetus – 04.04.2020
2.poolaasta lõpp- 9.klassi kunst; 5.klassi kunst; 7.klassi inimeseõpetus – 09.06.2020
 
 
 
Hinnete väljapanemise tähtajad:
 
Esimene trimester
29.11.2018
Teine trimester
14.03.2019
Kolmas trimester
05.06.2019
 
1.poolaasta
Loodusõpetus 3.kl
Inimeseõpetus 3.kl
Kunst 3.kl
Tööõpetus 3.kl
Kunst 4.kl
Käsitöö ja tehnoloogiaõpetus 4.kl
Ajalugu 5.kl
Muusika 5.kl
Matemaatika (valik) 5.kl
Ühiskonnaõpetus, 6.kl
Muusika, 6.kl
Geograafia, 7,kl
Muusika. 7.kl
Kunst, 7.kl
Eesti keel teise keelena (valik)
Inimeseõpetus 8.kl
Muusika 8.kl
Kunst 8.kl
Muusika 9.kl
18.01.2019
 
1.poolaasta, kunst 5.kl
2.poolaasta ja aasta, kunst 5.kl
05.11.2018
18.01.2019
1.poolaasta, inimeseõpetus 6.kl
2.poolaasta ja aasta, inimeseõpetus 6.kl
05.11.2018
18.01.2019
1.poolaasta, bioloogia 7.kl
2.poolaasta ja aasta, bioloogia 7.kl
05.11.2018
18.01.2019
1.poolaasta,  käsitöö ja tehnoloogiaõpetus 9.kl
2.poolaasta ja aasta, käsitöö ja tehnoloogiaõpetus 9.kl
05.11.2018
18.01.2019
1.poolaasta, inimeseõpetus 5.kl
2.poolaasta ja aasta, inimeseõpetus 5.kl
25.03.2019
05.06.2019
1.poolaasta, kunst 6.kl
2.poolaasta ja aasta, kunst 6.kl
25.03.2019
05.06.2019
1.poolaasta, inimeseõpetus 7.kl
2.poolaasta ja aasta, inimeseõpetus 7.kl
25.03.2019
05.06.2019
1.poolaasta, inimeseõpetus 8.kl
2.poolaasta ja aasta, inimeseõpetus 8.kl
25.03.2019
05.06.2019
1.poolaasta, kunst 9.kl
2.poolaasta ja aasta, inimeseõpetus 9.kl
22.03.2019
28.05.2019
 
Hinnete väljapanemise tähtajad:
 
Esimene trimester
29.11.2018
Teine trimester
14.03.2019
Kolmas trimester
05.06.2019
1.poolaasta
Loodusõpetus 3.kl
Inimeseõpetus 3.kl
Kunst 3.kl
Tööõpetus 3.kl
Kunst 4.kl
Käsitöö ja tehnoloogiaõpetus 4.kl
Ajalugu 5.kl
Muusika 5.kl
Matemaatika (valik) 5.kl
Ühiskonnaõpetus, 6.kl
Muusika, 6.kl
Geograafia, 7,kl
Muusika. 7.kl
Kunst, 7.kl
Eesti keel teise keelena (valik)
Inimeseõpetus 8.kl
Muusika 8.kl
Kunst 8.kl
Muusika 9.kl
17.01.2019
1.poolaasta, kunst 5.kl
2.poolaasta ja aasta, kunst 5.kl
05.11.2018
18.01.2019
1.poolaasta, inimeseõpetus 6.kl
2.poolaasta ja aasta, inimeseõpetus 6.kl
05.11.2018
18.01.2019
1.poolaasta, bioloogia 7.kl
2.poolaasta ja aasta, bioloogia 7.kl
05.11.2018
18.01.2019
1.poolaasta,  käsitöö ja tehnoloogiaõpetus 9.kl
2.poolaasta ja aasta, käsitöö ja tehnoloogiaõpetus 9.kl
05.11.2018
18.01.2019
1.poolaasta, inimeseõpetus 5.kl
2.poolaasta ja aasta, inimeseõpetus 5.kl
25.03.2019
05.06.2019
1.poolaasta, kunst 6.kl
2.poolaasta ja aasta, kunst 6.kl
25.03.2019
05.06.2019
1.poolaasta, inimeseõpetus 7.kl
2.poolaasta ja aasta, inimeseõpetus 7.kl
25.03.2019
05.06.2019
1.poolaasta, inimeseõpetus 8.kl
2.poolaasta ja aasta, inimeseõpetus 8.kl
25.03.2019
05.06.2019
1.poolaasta, kunst 9.kl
2.poolaasta ja aasta, inimeseõpetus 5.kl
22.03.2019
28.05.2019