Jäta lindikäsud vahele
Põhisisu juurde
2018/2019. õa Koolivaheajad
 
I vaheaeg: 22.- 28.oktoober 2018;
II vaheaeg: 24.detsember 2018- 6.jaanuar 2019;
III vaheaeg: 25.veebruar – 3.märts 2019;
IV vaheaeg: 22.aprill – 28.aprill 2019;
V vaheaeg: 12.juuni -31.august 2019.
 
Trimestrite ja poolaastate ajad koolis 2018/2019 õppeaastal:
·         1.trimestri lõpp - 30.11.2018
·         2.trimestri lõpp - 15.03.2019
·         3.trimestri lõpp - 07.06.2019
·         1.poolaasta lõpp - 18.01.2019
·         2.poolaasta lõpp - 07.06.2019
 
Hinnete väljapanemise tähtajad:
 
Esimene trimester
29.11.2018
Teine trimester
14.03.2019
Kolmas trimester
05.06.2019
1.poolaasta
Loodusõpetus 3.kl
Inimeseõpetus 3.kl
Kunst 3.kl
Tööõpetus 3.kl
Kunst 4.kl
Käsitöö ja tehnoloogiaõpetus 4.kl
Ajalugu 5.kl
Muusika 5.kl
Matemaatika (valik) 5.kl
Ühiskonnaõpetus, 6.kl
Muusika, 6.kl
Geograafia, 7,kl
Muusika. 7.kl
Kunst, 7.kl
Eesti keel teise keelena (valik)
Inimeseõpetus 8.kl
Muusika 8.kl
Kunst 8.kl
Muusika 9.kl
17.01.2019
1.poolaasta, kunst 5.kl
2.poolaasta ja aasta, kunst 5.kl
05.11.2018
18.01.2019
1.poolaasta, inimeseõpetus 6.kl
2.poolaasta ja aasta, inimeseõpetus 6.kl
05.11.2018
18.01.2019
1.poolaasta, bioloogia 7.kl
2.poolaasta ja aasta, bioloogia 7.kl
05.11.2018
18.01.2019
1.poolaasta,  käsitöö ja tehnoloogiaõpetus 9.kl
2.poolaasta ja aasta, käsitöö ja tehnoloogiaõpetus 9.kl
05.11.2018
18.01.2019
1.poolaasta, inimeseõpetus 5.kl
2.poolaasta ja aasta, inimeseõpetus 5.kl
25.03.2019
05.06.2019
1.poolaasta, kunst 6.kl
2.poolaasta ja aasta, kunst 6.kl
25.03.2019
05.06.2019
1.poolaasta, inimeseõpetus 7.kl
2.poolaasta ja aasta, inimeseõpetus 7.kl
25.03.2019
05.06.2019
1.poolaasta, inimeseõpetus 8.kl
2.poolaasta ja aasta, inimeseõpetus 8.kl
25.03.2019
05.06.2019
1.poolaasta, kunst 9.kl
2.poolaasta ja aasta, inimeseõpetus 5.kl
22.03.2019
28.05.2019