Jäta lindikäsud vahele
Põhisisu juurde
Kehatekst

Lugupeetud vanemad!
Seoses külmema ilma saabumisega pöördume teie tähelepanu õigusaktile nr36 §9 (Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele) vastu võetud 27.03.2001:

1.      Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuulekiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.
2.      Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
2.1  miinus 20 °C ja madalam 1.-6.klassis;
2.2  miinus 25 °C ja madalam 7.-9.klassis. 
3.      Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
3.1  1.-6.klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 °C;
3.2  7.-9.klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 °C
3.3  mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s
4.      Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Riigi ilmateenistuse veebilehel http://www.ilmateetistus.ee  avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.​